Beleidsontwikkeling

Door open en heldere communicatie weten mantelzorgers waar ze aan toe zijn, wat ze van de gemeente kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Movisie helpt en stimuleert gemeenten om samen met mantelzorgers het beleid te ontwikkelen.

Mantelzorgers bereiken

In de meest ideale situatie vinden mantelzorgers zo snel mogelijk hun weg naar het ondersteuningsaanbod. Daarvoor is het nodig om hen actief te informeren over de mogelijkheden. Maar hoe doet u dat? Hoe kunt u mantelzorgers beter bereiken?

Mantelzorgers bereiken

Mantelzorgers betrekken

Hoe kunt u mantelzorgers betrekken bij het ontwikkelen van beleid? Bekijk het stappenplan.

Mantelzorgers betrekken

Ondersteuning in kaart

De diensten en voorzieningen voor mantelzorgers beginnen niet bij nul. U heeft al documentatie waaruit u kunt opmaken welk aanbod er reeds is.

Ondersteuning in kaart

Match vraag-aanbod

Om een goede match te krijgen tussen vraag en aanbod is het belangrijk dat u vraag én aanbod goed in beeld heeft. Als dat het geval is, kunt u op zoek gaan naar de match.

Match vraag-aanbod

Eigen regie

De gemeente ondersteunt mensen in het voeren van eigen regie. Daardoor zijn ze in staat hun talenten en netwerk in te zetten en vinden ze duurzame oplossingen die passen bij hun leefwereld.

Eigen regie

De gemeenteraad en beleid Informele Zorg

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en begint een nieuwe raadsperiode. De nieuwe raadsleden moeten de uiteenlopende thema’s binnen de gemeente toe-eigenen. Hoe houd je de gemeenteraad betrokken en op de hoogte van het informele zorgbeleid van visie tot concrete uitvoering?

Gemeenteraad en beleid Informele Zorg