Cijfers

Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op het rapport 'Informele hulp: Wie doet er wat?' van het Sociaal en Cultureel Planbureau, enkele cijfers komen uit CBS-onderzoek van 2016.

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland?

 • in 2014 gaven ruim 4 miljoen mensen (18 jaar en ouder) kortere of langere tijd mantelzorg (33% van de volwassen Nederlanders);
 • 4,7% (ruim 600.000 mensen) gaf langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg;
 • in 2015 gaven ongeveer 2 miljoen mensen (16 jaar en ouder) langer dan drie maanden of meer dan 8 uur per week mantelzorg (bijna 15% van de Nederlanders van 16+)(bron: CBS 2016)

Wie zijn deze mantelzorgers?

 • 59% van de mantelzorgers in Nederland is vrouw
 • 41% van de mantelzorgers is dus man
 • 45% van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar
 • 8% van mantelzorgers is tussen de 18 en 24 jaar
 • 18% van de mantelzorgers is ouder dan 65 jaar
 • 43% van alle mantelzorgers is de centrale of belangrijkste verzorger van de hulpbehoevende

Verminderen belastingBekijk onze specifieke cijfers over het verminderen van belasting van mantelzorgers en het ondersteunen van mantelzorgers.

Welke relatie hebben mantelzorgers met degenen die zij helpen?

 • ongeveer 45% van de mantelzorgers biedt hulp aan (schoon)ouders
 • 14% biedt hulp aan de partner
 • 5% biedt mantelzorg aan een kind
 • 19% biedt mantelzorg aan een familielid anders dan de partner of een kind
 • 18% biedt mantelzorg aan een vriend, kennis of buur

Wie krijgen hulp van mantelzorgers?

 • 2 op de 3 hulpontvangers is 65 jaar of ouder
 • 16% geeft hulp aan iemand met dementie of geheugenproblemen
 • 12% helpt iemand met een psychische aandoening, zoals depressie of angststoornis
 • 7% biedt hulp aan een terminaal zieke
 • 7% biedt hulp aan een thuiswonende die een indicatie heeft om opgenomen te worden
 • 10% biedt hulp aan iemand die niet langer dan een half uur alleen gelaten kan worden
 • 15% van alle mantelzorgers geeft hulp aan een persoon die in een zorginstelling verblijft

Aan hoeveel mensen geven mantelzorgers hulp?

 • 67% gaf aan één persoon hulp
 • 24% aan twee personen
 • 9% hielp meer dan twee personen

Welke hulp geven mantelzorgers?

 • 24% regelt hulp of coördineert de zorg voor de hulpbehoevende
 • 47% helpt in het huishouden
 • 13% biedt hulp bij de persoonlijke verzorging, zoals douchen
 • Mannen helpen vaker bij administratie en vervoer
 • Vrouwen helpen vaker bij het regelen, bezoeken van een arts en bij persoonlijke verzorging

Waarom geven mensen mantelzorg?

 • Ongeveer 80% helpt omdat men dat graag doet of vanzelfsprekend vindt
 • 18% helpt omdat er niemand anders beschikbaar is
 • 33% helpt omdat de zorgvrager het liefst door de mantelzorger in kwestie geholpen wordt
 • 17% helpt hun naaste om zo professionele zorg uit te stellen of te voorkomen

Wat ervaren mantelzorgers als positief aan het helpen?

 • 82% geeft aan dat het helpen een goed gevoel geeft
 • 53% geeft aan dat de helper en de hulpvrager dichter bij elkaar komen
 • Hulp wordt ook positief ervaren als de hulpvrager laat merken dat hij de hulp waardeert
 • Langdurig helpen wordt positiever ervaren dan intensief helpen

Wat vinden mantelzorgers van de samenwerking met professionals?

 • Mantelzorgers zijn in meerderheid positief over de samenwerking met zorgprofessionals. Wel is er behoefte om meer mee te mogen beslissen
 • Ook ervaart ruim een derde van de mantelzorgers dat er voor hún welbevinden weinig oog is
 • 73% vindt dat zij vaak of vrijwel altijd bij hen terecht kunnen voor hun vragen
 • 73% vindt dat zij de hulp vaak of altijd goed kunnen afstemmen
 • 45% stelt dat zij soms, zelden of nooit de mogelijkheid hebben om mee te beslissen
 • 37% vindt dat de thuiszorg of wijkverpleging onvoldoende oog heeft voor hun welzijn