Cijfers over balans en belasting

Welke cijfers zijn bekend t.a.v. de positieve en negatieve gevolgen van het verlenen van mantelzorg, voor de mantelzorger(s)?

Positieve gevolgen voor de mantelzorger

 • 82% geeft aan dat het helpen een goed gevoel geeft.
 • 53% geeft aan dat de helper en de hulpvrager dichter bij elkaar komen.
 • De mantelzorger ervaart het geven van hulp positief als de hulp wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, of als iemand niet lang alleen kan zijn.
 • Hulp wordt ook positief ervaren als de hulpvrager laat merken dat hij de hulp waardeert.
 • Langdurig helpen wordt positiever ervaren dan intensief helpen.

Wie ervaren het geven van hulp als (overwegend) negatief?

 • 17% ervaart dat de hulp te veel op zijn of haar schouders terecht komt;
 • 9,5% is te moe om iets te ondernemen;
 • 6% is ziek of overspannen geraakt als gevolg van het helpen.

Wie ervaren eerder een hoge belasting? 

 • mantelzorgers die lang en intensief zorgen;
 • vrouwen; 
 • 35-44-jarigen; 
 • personen die niet in de zorg hebben gewerkt;
 • mantelzorgers met ernstige belemmeringen; 
 • mensen die zich niet zo kundig voelen;
 • partnerhelpers;
 • centrale verzorgenden;
 • mensen die hulp bieden om professionele hulp uit te stellen;
 • mensen die hulp bieden omdat er geen alternatieven zijn;
 • mensen met een betaalde baan van meer dan 12 uur per week.

Wanneer ontspoort mantelzorg?

 • 33% van de mantelzorgers geeft aan zijn of haar geduld te verliezen
 • 9% van de mantelzorgers geeft toe naar de hulpvrager te schreeuwen of hem of haar ruw te behandelen
 • Dit komt meer voor naarmate mantelzorgers het gevoel hebben dat er niemand anders beschikbaar is voor de zorg.