Cijfers over ondersteuning

Welke cijfers zijn bekend over vraag naar en gebruik van ondersteuning door mantelzorgers?

Welke behoefte aan ondersteuning uiten mantelzorgers?

• 75% heeft geen behoefte aan mantelzorgondersteuning

• 25% van alle mantelzorgers heeft wél behoefte aan (meer) informatie, advies en hulp

• 12% tot 26% van alle mantelzorgers heeft (méér) behoefte aan respijtzorg, zoals dagopvang of een vrijwilliger

• 15% heeft informatie en advies nodig

• 12% wil materiële hulp

• 10% wil hulp bij het aanvragen van voorzieningen

• 6% heeft behoefte aan een cursus of training

• 4% wil graag lotgenotencontact

Zijn mantelzorgers op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden?

• Van de mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning, weet iets meer dan de helft (52%) niet dat er specifieke mantelzorgondersteuning bestaat.

Maken mantelzorgers gebruik van ondersteuning?

Een klein deel van de mantelzorgers maakte gebruik van voor hen bedoelde ondersteuning anders dan respijtzorg. Onduidelijk is of juist deze mantelzorgers ook het meest behoefte hadden aan deze vormen van ondersteuning.

• 13% van alle mantelzorgers ontving informatie of advies

• 5% kreeg hulp bij het aanvragen van voorzieningen

• 3% maakte gebruik van lotgenotencontact

• 3% kreeg materiële hulp

• 1% volgde een cursus of training

Maken mantelzorgers gebruik van respijtzorg?

• Tussen de 21% en 26% maakt gebruik van respijtzorg, waarbij dagopvang het meeste voorkomt.

• Mantelzorgers maken meer gebruik van respijtzorg als zij mensen helpen met dementie, een psychisch probleem of een verstandelijke beperking.

• 10% van de mantelzorgers kent niemand die hen zou kunnen aflossen. Dit geldt vooral voor mensen die zorgen voor personen met psychische problemen.