Evaluatie en monitoring

Als gemeente wilt u graag weten of uw beleid effectief is.  Movisie helpt u graag bij het in kaart brengen van outcome-indicatoren. Daarmee kunt u meten of uw beleid het gewenste effect sorteert. Lees hier meer over het meten van de effectiviteit en het monitoren van uw beleid.

Er zijn drie momenten waarop beleidsevaluatie plaats kan vinden: vooraf, tussentijds en achteraf.

  • In een evaluatie vooraf (ex ante evaluatie), ligt de nadruk op het beoordelen van het beleid op de geldigheid van redeneringen en aannames. In deze fase kijkt u ook wel naar de scherpte van de probleemanalyse. Met andere woorden: u geeft antwoord op de vraag of op basis van het beleidsplan te verwachten is of het gaat werken.
  • In de tussentijdse evaluatie ligt de nadruk op bijsturing van de beleidsuitvoering. Doen we de dingen die we afgesproken hebben? Zijn dat ook de goede dingen? Wat moeten we bijstellen?
  • De evaluatie achteraf (ex post evaluatie), is met name gericht op de effectiviteit en de impact van het beleid.

Bekijk ook de toolkit monitoren en evalueren van het informele zorgbeleid:De Kunst van het weten

Meten en monitoren

Het is aan u wanneer u het beleid wilt evalueren. In samenspraak met de wethouder en de raad kunt u voor een van bovenstaande momenten kiezen. Bij het evalueren van het beleid komen twee stappen om de hoek kijken: meten van de effectiviteit en het monitoren van het beleid.

Meten

Als u de effectiviteit gemeten heeft, kunt u vervolgens het beleid monitoren. Graag laten wij u zien hoe u het beleid kunt monitoren.

Monitoren