Financiën

Ongeveer drie procent van het totale Wmo-budget van gemeenten kan in 2017 worden besteed aan mantelzorgondersteuning. Dat blijkt uit een analyse van de meicirculaire gemeentefonds 2016. Het Expertisecentrum Mantelzorg maakte een analyse van de beschikbare bedragen voor 2017 en een overzicht van alle wetten die in 2016 en 2017 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning.

De informatie op deze pagina is deels gebaseerd op oude gegevens. Later dit jaar komt Movisie met een nieuwe handreiking voor gemeenten waarin financiën en cijfers met betrekking tot mantelzorg worden toegelicht.

142,9 miljoen euro beschikbaar in 2017

Mantelzorg wordt niet expliciet genoemd in de meicirculaire 2016. Uit eerdere bronnen is bekend dat er twee bedragen beschikbaar zijn voor mantelzorg in 2017: 100 miljoen euro voor mantelzorgondersteuning uit de integratie-uitkering Sociaal domein. En 42,9 miljoen euro voor de coördinatie van vrijwillige thuiszorg en mantelzorg en vorming, training en advies. Dit is afkomstig uit de integratie-uitkering Wmo. Het totale Wmo-budget voor 2017 is 4,8 miljard euro, blijkt uit de meicirculaire. Dat betekent dat 2,95% van het Wmo-budget van 2017 ingezet kan worden voor mantelzorgondersteuning.

Budget berekenen voor uw gemeente

Om een indicatie te krijgen van het budget dat uw gemeente in 2017 voor mantelzorg inzet, neemt u het bedrag van uw volledige Wmo-budget (integratie-uitkering Wmo en integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo) en berekent u daarvan 2,95 procent. Let wel: dit bedrag geeft slechts een richtlijn. Gemeenten kunnen zelf, volgens maatwerk, bepalen hoe zij mantelzorgondersteuning vormgeven.

Overzicht budgetten voor gemeenten 2016-2017

Een tabel met een overzicht van alle regelingen en wetten die voor mantelzorgondersteuning van toepassing zijn in 2016 en 2017 vindt u in het Overzicht budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2016-2017. Bij iedere regeling staat een toelichting.