Gemeente als regisseur

Wilt u de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in uw gemeente meer inclusief, vanuit een levensbrede context benaderen? Dan is goede (lokale) samenwerking een must. Dat bereikt u door aandacht te geven aan de vijf aspecten van goede samenwerking. Bij elk aspect leest u enkele tips die u en uw samenwerkingspartners daarbij helpen.

Infographic-samenwerken-aan-informele-zorg-Movisie.jpg

Verhalen met impact: het verhaal van Annette en YolandaMovisie werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Hoe wij dat doen, vertellen onze klanten zelf het beste. 'De MantelScan van Movisie helpt mij om die lastige vragen wél te stellen', vertellen wijkverpleegkundige Annette Cuijpers en haar leidinggevende Yolanda Verstegen. Lees hier hun verhaal.

Kent u de valkuilen en successen in uw samenwerking met bewoners en aanbieders zorg en ondersteuning?Bekijk de Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel