Gemeente als uitvoerder

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in de zorg. Dat vraagt van medewerkers in zorgorganisaties een andere manier van denken en doen. Wat betekent dit voor de gemeente in haar rol als uitvoerder?

U kunt als gemeente de volgende acties opzetten en uitvoeren:
 • Organiseer een keukentafelgesprek met mantelzorgers
 • Zet informele zorg op de agenda van het wijkteam

Bekijk onze aandachtspunten voor lokaal beleid mantelzorgondersteuning:Publicatie Mantelzorgondersteuning is de basis

Keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek is nodig om een formele aanvraag voor individuele ondersteuning in gang te zetten. Maar hoe bereid je het gesprek voor? Hoe steek je het optimaal in, zodat dit alle betrokken partijen tevreden stelt met het resultaat? En hoe stel je je hierbij op als gelijkwaardige gesprekspartners en niet als partijen met tegengestelde belangen?

De aandachtspunten:

 • Het is belangrijk om vanaf het begin het doel en verwachtingen van het gesprek duidelijk te maken. Betrek de mantelzorger zo vroeg mogelijk bij de voorbereiding voor het gesprek. U kunt de mantelzorger bijv. in het intakeformulier al vragen om na te denken over wie er nog meer betrokken zijn bij de zorg.
 • Het gesprek is een dialoog waarbij je gezamenlijk de hulp- of ondersteuningsvraag bespreekt. Dat vraagt om begrip en geduld. Probeer daarom dus niet direct in oplossingen denken, maar luister eerst naar het verhaal. Misschien wel de grootste valkuil van de gespreksvoerders is het verdedigen van eigen belangen. Als die belangen niet bij elkaar kunnen komen, ligt het gevaar van een welles-nietesspel op de loer.
 • Durf zaken expliciet te maken en durf door te vragen. Wat is de boodschap achter dat wat er gezegd wordt? Gaat het alleen om de hulp in huis of gaat het ook om het praatje met de huishoudelijke hulp? Door verder te vragen komen misschien wel andere oplossingen boven tafel.
 • Belangrijk is om de draaglast en draagkracht goed in beeld te brengen. Vergeet daarom niet te vragen wat er wèl goed gaat.
 • Wees je bewust van vraag- en handelingsverlegenheid van je gesprekspartners. Misschien durft de mantelzorger in het bijzijn van de zorgvrager niet alles op tafel te leggen. Biedt een apart gesprek met de mantelzorger aan als dat gewenst is.
 • Blijf na het gesprek de mantelzorger betrekken in correspondentie.

Een keukentafelgesprek in goede banen leiden? Volg deze training:Training effectief keukentafelgesprek

Informele zorg op de agenda van het wijkteam

Zo’n 43% van de sociale wijkteams besteedt weinig tijd aan het organiseren van informele netwerken. Geen tijd, geen visie, drukte in de wijk en onbekendheid met mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijke oorzaken. Met deze 4 speerpunten zet je informele zorg in je wijkteam op de kaart:
 • Kennis en visie: weet waarover je het hebt en zorg voor een duidelijke visie op samenwerking met informele zorg.
 • De rol van de professional: geef actief invulling aan je rol als wijkprofessional. Wees facilitator, samenwerker, outreachende professional en reflecteer en leer samen met je collega’s.
 • Instrumenten: ga aan de slag met instrumenten die informele zorg betrekken en ondersteunen.
 • Omgeving en context: functioneer in de context van het sociale domein. Diverse organisatievormen van wijkteams bieden inspiratie voor samenwerking met wijkteams en informele zorg.

In de publicatie ‘Sociale wijkteams en informele zorg, komen deze speerpunten uitgebreid aan bod. Net als de belemmeringen die een goede samenwerking in de weg staan.