Aan de slag

Als gemeente heeft u de opdracht om de mantelzorgers in uw gemeente te ondersteunen. Door hun goede zorg ervaren mensen met een ziekte of beperkingen een hogere kwaliteit van leven, bijvoorbeeld omdat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe zorgt u ervoor dat mantelzorgers in balans blijven? Gebruik onze beleidsroute.

Bijna een kwart van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder verleent mantelzorg. Zij zorgen voor iemand uit hun omgeving met bijvoorbeeld een fysieke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een psychiatrische stoornis, dementie of hersenletsel. Het kan hun kind zijn, hun partner, hun vader of moeder, maar ook een broer of goede vriendin. Voor deze mantelzorgers is het belangrijk dat zij de zorg en ondersteuning voor hun naaste op hun eigen wijze kunnen vormgeven.

Achtergrond en cijfers

Hoeveel mantelzorgers zijn er? Wat hebben zij nodig? En van welke ondersteuning maken ze al gebruik? De meest actuele feiten en cijfers vatten we voor u samen.

Achtergrond en cijfers

Rollen van gemeente

Als gemeente neemt u verschillende rollen in bij het realiseren van mantelzorgbeleid: opdrachtgever, regisseur en uitvoerder.

Bekijk de rollen

Beleidsontwikkeling

Door open en heldere communicatie weten mantelzorgers waar ze aan toe zijn, wat ze van de gemeente kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Movisie helpt en stimuleert gemeenten om samen met mantelzorgers het beleid te ontwikkelen.

Naar beleidsontwikkeling

Uitvoering beleid

Als gemeente wilt u graag het mantelzorgaanbod laten aansluiten op de vraag. Nu u de vraag in beeld heeft, kunt u naar het aanbod kijken.

Uitvoering beleid

Evaluatie en monitoring

Hoe houdt u in de gaten of u uw mantelzorgbeleidsdoelen haalt? Hoe stimuleert u aanbieders tot professionalisering en methodische ontwikkeling zodat meer mantelzorgers beter geholpen worden?

Evaluatie en monitoring