Mantelzorgers betrekken

Movisie heeft voor u een stappenplan opgesteld waarin de belangrijkste overwegingen, omstandigheden en te maken keuzes voor het interactief beleidsproces met mantelzorgers zijn opgenomen. Door dit stappenplan te doorlopen, vragen te beantwoorden en keuzes te maken, krijgt u een beeld van hoe u mantelzorgers in uw gemeente kunt betrekken bij het vormgeven van het beleid

Het stappenplan bestaat uit acht stappen.

  • Stap 1: Bepaal uw visie op mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Wat verstaat u onder mantelzorg? Waarom vindt u mantelzorgondersteuning belangrijk en wat wilt u bereiken met deze ondersteuning? Gaat u uit van breed of smal beleid? En wat is de mate van sturing; bent u een dirigent of een regisseur?
  • Stap 2: Bepaal uw comfortzone op de participatieladder en inventariseer de risico’s. Informeert of raadpleegt u liever? Of voelt u zich comfortabel bij adviseren, coproduceren of meebeslissen?
  • Stap 3: Bepaal uw visie op betrekken en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Op welke manier wilt u mantelzorgers gaan betrekken? Zorg ervoor dat voorwaarden zoals openheid, duidelijkheid, rol en inbreng, meerwaarde, relatie, capaciteit en middelen in voldoende mate zijn ingevuld
  • Stap 4: Bepaal in welke beleidsfase(n) u mantelzorgers wilt betrekken. Gaat u mantelzorgers bij de inventarisatie betrekken, of liever bij visievorming, beleidsvoorbereiding, het opstellen van het beleidsplan, vaststelling verordening, uitvoering of evaluatie?
  • Stap 5: Bepaal welke instrumenten u wilt inzetten en hoe u deze het beste op elkaar kunt laten aanvullen. Een combinatie van verschillende instrumenten zorgt voor een groter rendement.
  • Stap 6: Bepaal welke mantelzorgers u wilt betrekken. Werf niet lukraak maar ga op gestructureerde wijze met de werving aan de slag. Inventariseer de belangrijkste vindplaatsen voor de groepen mantelzorgers die u wilt betrekken.
  • Stap 7: Zorg voor draagvlak en start met de uitvoering. Betrek de spelers die nodig zijn voor het creëren van draagvlak bij de vormgeving van de aanpak. Start met de uitvoering en laat zien wat er gebeurt.
  • Stap 8: Evalueer het proces en de resultaten daarvanIs de aanwezige kennis benut? Zijn de doelen en maatregelen realistisch en haalbaar? Inventariseer de vervolg-scenario’s en maak daarin een keuze.

Wilt u tips en handvatten hoe u op een interactieve manier het beleid met mantelzorgers kunt opzetten?

Samen met mantelzorgers beleid opstellen