Mantelzorgers met migratieachtergrond

Mantelzorgers van niet-westerse herkomst verlenen intensiever mantelzorg dan autochtone mantelzorgers. Gemiddeld zorgen zij 30 uur per week voor een familielid (of vriend), bij autochtone mantelzorgers ligt dat gemiddelde op 21 uur. Uit het onderzoek Zorgt u ook voor iemand (2011) blijkt dit verschil nog groter: de onderzochte mantelzorgers verlenen gemiddeld 44 uur per week mantelzorg.

Mantelzorgers met een oorspronkelijk niet westerse achtergrond herkennen zich niet altijd in de term ‘mantelzorger’ of ze zijn überhaupt niet bekend met deze term. Ze zoeken vaak geen ondersteuning en hulpverleners weten deze groep veelal niet (goed) te bereiken. Ze lopen hierdoor meer risico op overbelasting. En overbelasting heeft negatieve consequenties op de kwaliteit van zorg die ze verlenen.

Bekijk de factsheet:Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen

Daarnaast staan een verhoogd risico op burn-out en sociaal isolement als gevolg van de zware mantelzorgtaak, de emancipatie en participatie van deze zorgverlener in de weg. Dat is problematisch, zeker nu de eerste generatie vergrijst en daardoor ook de zorgbehoefte zal toenemen binnen deze doelgroepen.

Volgens een recente schatting hebben in 2020 zo’n 38.000 Nederlanders van niet-westerse herkomst dementie. In 2030 loopt dit aantal zelfs op tot 60.000. Het aantal mantelzorgers met een zware zorgtaak zal hierdoor stijgen.

Hoe kunt u geisoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst bereiken en ondersteunen?Bekijk de handreiking: Zorg voor de mantelzorger