Match vraag-aanbod

Om een goede match te krijgen tussen vraag en aanbod is het belangrijk dat u vraag én aanbod goed in beeld heeft. Als dat het geval is, kunt u op zoek gaan naar de match. Hierop kunt u het beleid inrichtten, zowel richting mantelzorgvragers en mantelzorgaanbieders.

Proces

Met het vinden van een match tussen vraag en aanbod kan de gemeente de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau tillen. In samenspraak en samenspel met aanbieders en mantelzorgers gaat u op zoek naar een match. Daarvoor kunt u de volgende stappen zetten. Stel een kernteam samen. Alleen al de ontmoeting tussen gemeente, zorgaanbieder en mantelzorger is waardevol. Het gaat om het elkaar (her)kennen, weten te vinden en op elkaar aansluiten. Belangrijk om bij de samenstelling van het kernteam rekening te houden met het principe 'the whole system in the room': iedereen zit aan tafel en doet mee. Organiseer vervolgens een aantal bijeenkomsten (zie onder). Maak vervolgens concrete afspraken met elkaar, heb het met elkaar over het eigenaarschap en maak vervolgafspraken. Het is nuttig om het platform in stand te houden om de voortgang te bewaken.

'The whole system in the room': iedereen zit aan tafel en iedereen doet mee.

3 stappen

Movisie ondersteunt gemeenten om dit proces in te richten. De kennis over de lokale situatie en de expertise van onze adviseurs kan u helpen om de match tussen vraag en aanbod helder te krijgen. Tijdens bijeenkomsten komen deze stappen aan de orde:

  • Gezamenlijke ambitie formuleren.
  • In kaart brengen aanbod: wie doet wat en wie bedient welke groep?
  • Vaststellen wat bijdraagt aan het doel (en wat niet). Keuzes maken en prioriteiten vaststellen.

Ingrediënten aanbod

Wat zijn waardevolle basisingrediënten van een passend ondersteuningsaanbod? In de notitie 'Mantelzorgondersteuning is de basis', geschreven voor gemeenten, worden de volgende vormen belicht.

  • Versterk de netwerken van mensen en zet in op preventie van overbelasting
  • Organiseer informatie en advies
  • Faciliteer emotionele steun en educatie voor mantelzorgers
  • Maak werk van passende respijtzorg
  • Zet in op praktische en materiële hulp voor mantelzorgers
  • Maak werk van het vinden en binden van vrijwilligers

In de publicatie 'Mantelzorgondersteuning is de basis' worden meer vormen toegelicht.

Mantelzorgondersteuning is de basis