Ondersteuning in kaart

De diensten en voorzieningen voor mantelzorgers beginnen niet bij nul. U heeft al documentatie waaruit u kunt opmaken welk aanbod er reeds is: van beleidsnota’s en subsidiecontracten tot websites. Hiermee krijgt u een grofmazig beeld van vooral de formele vormen van mantelzorgondersteuning.Belangrijk is ook om in gesprek te gaan met mantelzorgers en hun naasten, aanbieders van zorg en ondersteuning, CJG, scholen, werkgevers en andere betrokkenen. Kijk breed en vraag uw collega van Werk en Inkomen naar de ondersteuning aan uitkeringsgerechtigde mantelzorgers Kijk ook wat de civil society biedt aan formele en informele mantelzorgondersteuning: de kerk en de moskee, de Rotary, buurtnetwerken, Facebookgroepen en andere 'unusual suspects'.

Wilt u als gemeente het aanbod snel en gemakkelijk in kaart brengen?

Gebruik Digimon

Bekijk ook de publicatie Wat werkt bij mantelzorgondersteuning:

infographic-wat-werkt-bij-mantelzorgondersteuning.PNG