Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 heeft u er als gemeente taken bij gekregen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en participatie. Met name de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn voor u van belang. Daarnaast stemt u uw beleid af met zorginstellingen die de Wet langdurige zorg uitvoeren.

Even niet meer helder welke wet wat regelt? Bekijk onderstaande infographic of raadpleeg de afzonderlijke wetten:

Wetten en regelingen in één overzichtVilans heeft een infographic (pdf) ontwikkeld waarin de wetten en regelingen overzichtelijk in kaart zijn gebracht.

Mantelzorg