Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 heeft u er als gemeente taken bij gekregen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en participatie. Met name de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn voor u van belang. Daarnaast stemt u uw beleid af met zorginstellingen die de Wet langdurige zorg uitvoeren.

Even niet meer helder welke wet wat regelt? Bekijk onderstaande infographic of raadpleeg de afzonderlijke wetten:

Informele Zorg & PGBHet is niet altijd duidelijk óf en hóe mantelzorg binnen de Wmo en Jeugdwet vanuit een PGB betaald kan worden. Aan welke criteria moeten gemeenten en budgethouders zich houden? Welke tarieven worden er gehanteerd? Zit er een maximum aan het tarief en is dit voor elke gemeente hetzelfde? Lees er meer over in dit overzicht.

Wetten en regelingen in één overzichtVilans heeft een infographic (pdf) ontwikkeld waarin de wetten en regelingen overzichtelijk in kaart zijn gebracht.