Wettelijke kaders en voorzieningen

Met welke wettelijke kaders heb je als gemeente te maken bij mantelzorgondersteuning? Wanneer bied je algemene voorzieningen en wanneer zijn maatwerkvoorzieningen meer gepast? En vanuit welke beleidsterreinen kun je ondersteuning bieden?

Wettelijke kaders van mantelzorgondersteuning

Gemeenten hebben de taak om mantelzorgers te ondersteunen. Zoals in de Wmo beschreven staat is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van mantelzorgondersteuning aan de mantelzorgers van Wmo- en Zvw-cliënten. Mantelzorgers van cliënten met een Wlz-indicatie worden ondersteund door de instelling waarvan de zorgvrager zorg ontvangt. Wel mogen deze mantelzorgers gebruik maken van de algemene voorzieningen die de gemeente biedt. Als mantelzorgers dusdanig zwaar zijn belast, mogen zij ook zelf ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo. In dat geval kunnen ze wel beroep doen op de maatwerkvoorzieningen van de gemeente (Mezzo, 2017). Wat gemeenten aanbieden als algemene- of maatwerkvoorziening, mogen zij zelf bepalen. Dit betekent dat dit tussen gemeenten kan verschillen (Memorie van toelichting Wlz, 2015).

Wettelijke-kaders-ondersteuning-mantelzorgers.PNG

Met welke voorzieningen ondersteun je mantelzorgers?

Gemeenten ondersteunen mantelzorgers met uiteenlopende voorzieningen. Dit betekent dat hierbij meerdere beleidsterreinen binnen de gemeente gemoeid zijn. Het is daarom aan te raden integraal beleid rond informele zorg op te stellen om mantelzorgers optimaal te ondersteunen. In de infographic zijn verschillende voorzieningen opgenomen waarmee gemeenten mantelzorgers kunnen ondersteunen. Zoals te zien vallen deze vaak onder andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld welzijn, ruimtelijke ordening en werk & inkomen) en kun je deze aanbieden als algemene, of maatwerkvoorzieningen.

Meer weten hoe je een integrale visie op informele zorg formuleert? Bekijk onze infographic ‘Integrale visie op informele zorg’

Welke mantelzorgers ondersteun je met welke voorzieningen?

Er zijn verschillende groepen mantelzorgers te onderscheiden, ‘de mantelzorger’ bestaat immers niet. Movisie onderscheidt tien groepen mantelzorgers. Als gemeente kan het helpen een onderscheid te maken tussen deze groepen als het gaat om welke voorzieningen je aanbiedt. Het is daarom aan te raden intern het gesprek te voeren welke mantelzorgers waar voor in aanmerking komen. Hierdoor krijg je direct inzicht of je wel alle groepen mantelzorgers ondersteund. Dan gaat het bijvoorbeeld om jonge mantelzorgers en mantelzorgers met een andere etnische achtergrond.