Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet, afgekort Zvw, maakt deel uit van het Nederlandse verzorgingsstelsel. Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars moeten iedereen die een aanvraag voor een basisverzekering doet, accepteren.

Eerstelijnsverblijf in de Zvw

Wanneer iemand vanwege medische redenen niet thuis kan wonen maar geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, is eerstelijnsverblijf een alternatief. Eerstelijnsverblijf is tijdelijke, kortdurende opvang die erop gericht is de patiënt weer naar zijn of haar eigen omgeving terug te laten keren. De medische situatie maakt dat mensen nog niet naar huis kunnen. Dit kan samenhangen met de afwezigheid van mantelzorg. Sinds 2017 is eerstelijnsverblijf in de Zvw ondergebracht.

Vervangende mantelzorg door wijkverpleegkundige

Als de mantelzorger tijdelijk langdurig wegvalt, kan vanuit de Zvw een wijkverpleegkundige segment-2 worden ingezet ten behoeve van respijtzorg. De wijkverpleegkundige voert als het ware de zorgtaken van de mantelzorger uit, waardoor de mantelzorger vrijaf heeft. Dit gebeurt in overleg met de huisarts.

Aanvullende verzekering

In de Zvw is in het basispakket geen voorziening voor mantelzorgondersteuningEmotionele, technische en/of praktische ondersteuning en deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers, bijvoorbeeld via cursussen bij steunpunten mantelzorg of thuiszorginstellingen, met als doel het vergroten van hun draagkracht en het verminderen van de draaglast. opgenomen. Sommige verzekeraars hebben in hun aanvullende polis ‘mantelzorgvervanging’ opgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het inschakelen van een vrijwilliger via Handen-in-Huis die de mantelzorgers vervangt tijdens zijn of haar vakantie. Het verschilt sterk per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket op hoeveel dagen vervangende mantelzorg iemand met zo’n aanvullende verzekering recht heeft.

Pakketten met een uitgebreide vergoeding, bijvoorbeeld 21 dagen per jaar, kosten circa € 30,- per maand.