Publicaties & Infographics

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor

Alle producten afkomstig uit doel:

Adviestrajecten

movisie-outcome-mantelzorg
Om goed te kunnen sturen, moet je weten waarop je wilt sturen. Steeds meer gemeenten komen tot deze conclusie. Wat is de door u gewenste outcome voor informele zorg? Waar ligt uw maatschappelijk opgave?
movisie-samenwerking
Samenwerken is een uitdagend maar ook een complex proces, want hoe doe je dat op een goede manier? En wat is een goede samenwerking? Hoe kunt u als gemeente een meer faciliterende rol pakken in plaats van een controlerende rol?
procesbegeleiding-movisie
Het begeleiden van brainstorm-, besluitvormings of strategieprocessen is een vak op zich. Met de procesbegeleiders van Movisie kiest u voor procesbegeleiding die bij u past.

Trainingen & Educatie

Het is belangrijk de juiste vragen te stellen die een cliënt helpt in het ontwikkelen en bedenken van eigen oplossingen. Niet het overbrengen van een zienswijze, maar het ontwikkelen van eigen keuzes werkt het meest effectief.

Publicaties & Infographics

cover handreiking mantelzorgers migratieachtergrond
Een handreiking om geïsoleerde mantelzorger van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen.De signalen en verhalen zijn er al heel lang.
Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning.
Integrale visie op informele zorg (Movisie)
Informele zorg raakt verschillende wetten, daarnaast worden vanuit diverse beleidsterreinen voorzieningen opgetuigd met als doel: een gezonde balans voor mantelzorgers.