Producten

Advies

Om goed te kunnen sturen, moet je weten waarop je wilt sturen. Steeds meer gemeenten komen tot deze conclusie. Wat is de door u gewenste outcome voor informele zorg? Waar ligt uw maatschappelijk opgave?

Samenwerken is een uitdagend maar ook een complex proces, want hoe doe je dat op een goede manier? En wat is een goede samenwerking? Hoe kunt u als gemeente een meer faciliterende rol pakken in plaats van een controlerende rol?

Het begeleiden van brainstorm-, besluitvormings of strategieprocessen is een vak op zich. Met de procesbegeleiders van Movisie kiest u voor procesbegeleiding die bij u past.

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. In veel gevallen zorgen zij naar tevredenheid voor hun naaste. Ongeveer een op de tien mantelzorgers voelt zich overbelast.

De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van respijtzorg. Zij kennen het vraagstuk, weten wat werkt en hebben ervaring met verandertrajecten.

Wilt u werken aan een betere lokale samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers toekomstbestendig en efficiënt te organiseren?

Wilt u als gemeente aan de slag met het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers? Gebruik dan de Digimon Informele Zorg.