Producten

Publicaties & Infographics

Een handreiking om geïsoleerde mantelzorger van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen.De signalen en verhalen zijn er al heel lang.

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning.

Informele zorg raakt verschillende wetten, daarnaast worden vanuit diverse beleidsterreinen voorzieningen opgetuigd met als doel: een gezonde balans voor mantelzorgers.

Welke wettelijke taken heeft de gemeente in de ondersteuning van mantelzorgers?

De gemeente ondersteunt mensen in het voeren van eigen regie.

Inspiratie en instrumenten voor het bevorderen van samenwerking tussen de gemeente en eerstelijnszorg.

Met de POM-methodiek worden mantelzorgers vroegtijdig opgespoord en wordt de belasting van de mantelzorger in kaart gebracht.

Hoe kunt u als gemeente samenwerken met mantelzorgers van GGZ-cliënten en hoe kunt u hen ondersteunen?

In dit dossier kijken we naar wat werkt bij mantelzorgondersteuning. Naast de algemene uitgangspunten staan we stil bij specifieke morele dilemma’s die een rol spelen.

Op herstel gerichte activiteiten waarbij mensen zichzelf en elkaar helpen door ervaringen uit te wisselen en acties te ondernemen.