Factsheet armoede en schulden

Nieuws • 22 juni 2017

Deze factsheet geeft bestuurders en ambtenaren snel inzicht in de grote opgaven waar zij voor staan. Het biedt informatie over de omvang van de problematiek en mogelijkheden voor adequate ondersteuning. Naast de belangrijkste kerncijfers over armoede en schulden in Nederland bevat deze factsheet ook een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verwijzingen naar relevante publicaties. En het biedt concrete oplossingsrichtingen en voorbeelden voor dilemma’s rond schulden waar veel gemeenten mee worstelen.

 

Download deze factsheet