GGZ in de wijk

Hoe bied je een welkome plek voor iedereen?
Nieuws • 30 mei 2017

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Niet alle gemeenten weten goed hoe zij deze mensen de juiste ondersteuning kunnen bieden in de wijk. Dat terwijl iedereen erbij hoort in een inclusieve samenleving. Movisie verzamelde ervaringen uit het land: wat werkt in de praktijk? Beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en mensen met een psychische kwetsbaarheid spraken hier samen over. Samen bundelden ze goede tips en werkzame elementen voor gemeenten. Zodat die goede ondersteuning kunnen organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheid.

Het werkt als mensen met een psychische kwetsbaarheid ruimte krijgen om zelf (preventieve) activiteiten op te zetten met ruimte voor eigen regie. Dat leidt tot minder hulpvragen. Verder is een aanbod met veel algemene voorzieningen die ‘kwetsbaarproof’ zijn ideaal. Benodigd: een cultuur die ‘andere’ groepen insluit naast de eigen groep. Waar iedereen welkom is. Ook zijn er voorzieningen met lichte zorg in de wijk nodig: specialistische voorzieningen. Een combinatie van preventieve activiteiten met ruimte voor zelfregie en specialistische voorzieningen leidt tot een kleinere behoefte aan zwaardere vormen van hulp.

In feite kunnen er drie voorwaarden gesteld worden aan gemeenten als het gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk. Ten eerste heeft de gemeente visie nodig als voorwaarde tot succes. De visie moet zijn: een inclusieve samenleving. De gemeente draagt uit dat deze mensen er gewoon bij horen.

Bekijk de publicatie en infographic

Ten tweede moeten professionals en burgers samenwerken op wijkniveau. Sociale professionals in wijkteams kunnen ervoor zorgen dat mensen met en zonder kwetsbaarheid met elkaar samen leven. Dit vraagt om samenwerking in een maatschappelijk steunsysteem op wijkniveau.

Ten derde heeft de gemeente kennis nodig. Goede kennis van de GGZ is nodig om mensen met psychische kwetsbaarheid te kunnen ondersteunen. Denk aan kennis van de specifieke problematiek, kennis van het zorgproces en kennis van de sociale kaart. Improviseren zonder kennis is een bekende blooper. Met kennis over ggz problematiek kunnen die worden voorkomen.

Meer weten?

Bekijk de 26 voorbeelden en tips in de publicatie GGZ in de wijk. Of download de infographic.

Margit van der Meulen

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Margit van der Meulen