Lokaal samenwerken: vier tips voor inspirerende bijeenkomsten

Nieuws • 15 februari 2018

In het hele land is men druk bezig invulling te geven aan de decentralisaties. Gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn en betrokken inwoners werken samen aan het doel: hoe zorgen we dat inwoners echt mee kunnen doen, erbij horen en zichzelf kunnen redden? Vanuit Movisie worden we regelmatig gevraagd om bijeenkomsten te begeleiden waarbij al deze spelers aan tafel zitten, om deze vraagstukken bij de kop te vatten. Juist in bijeenkomsten waarbij mensen van alle niveaus en uit alle hoeken aansluiten is het belangrijk om goed over de werkvormen na te denken. Hoe zorg je voor een inspirerende bijeenkomst waarbij je werkt aan de relatie én aan de gezamenlijke ambitie?Een kijkje in de keuken van Movisie. Wie weet helpen deze werkvormen jou ook verder!

1.    Breek het ijs door gelijkwaardig contact

Als je voor het eerst met elkaar rond de tafel zit, is het natuurlijk belangrijk om kennis te maken. Gebruikelijk is een rondje naam en organisatie. Dit kun je natuurlijk ook anders aanpakken. Steek in op een persoonlijk niveau, dat breekt het ijs én zorgt voor gelijkwaardigheid. Bij een bijeenkomst over beschermd wonen in de wijk stelden wij de vraag ‘vertel een anekdote waarbij je je welkom, of juist niet welkom voelde’. Iedereen deelde een persoonlijk verhaal én we waren onbewust al aan het nadenken over de inhoud van de bijeenkomst. 'We maakten kennis als mensen' concludeerde een van de deelnemers.

2.    Met een creatieve werkvorm komen ideeën op

Een creatieve werkvorm helpt om buiten de kaders te denken. Je gebruikt namelijk beide hersenhelften. Je kunt bijvoorbeeld samen een beeld knutselen van de opgave waar je voor staat. Al knutselend is er tijd voor een ontspannen gesprek. Hoe ziet de toekomst er uit? Wat is belangrijk voor jou en voor mij? De samenwerking krijgt meteen al vorm waarbij er ruimte is voor ieders kwaliteiten. 'Je hebt mensen die initiatief nemen en anderen die de puntjes op de 'i' zetten, ieder komt aan zet' was de ervaring van een beleidsmedewerker. En de opbrengst kan verrassend zijn, nu je niet alleen gebruik maakt van taal. Tekeningen, teksten, beelden en versieringen, ieders bijdrage is waardevol om te komen tot een gezamenlijk product!

Een creatieve werkvorm helpt om buiten de kaders te denken.

3.    Geef woorden aan de beelden

Als je samen een beeld hebt van de toekomst of van de doelen die je nastreeft, is de volgende stap om daar woorden aan te geven, bijvoorbeeld door een slogan of een wenkend perspectief te formuleren. Dan kom je tot de kern, waar willen we naar toe werken met elkaar? Dat levert soms pittige gesprekken op, maar uiteindelijk heb je iets op papier staan waar je op terug kunt vallen. De slogan heb je samen bedacht, daar ligt de gezamenlijke ambitie!

4.    Maak een tijdlijn om concreet te worden

Niets is zo frustrerend als een leuke bijeenkomst met veel energie, waar vervolgens geen acties op volgen. Daarom is de volgende stap om het concreet te maken. Een tijdlijn is een werkvorm die hierbij kan helpen. Teken een lijn met jaartallen, maanden of weken. Bedenk met elkaar wat er moet gebeuren om te werken aan het gewenste toekomstbeeld. Maak zo concreet mogelijke afspraken: wie doet wat en wanneer? Je kunt beginnen bij je einddoel en bedenken wat er nodig is om daar te komen. Maar het kan het ook helpen om in te gaan op wat er nu al wél goed gaat, waar je trots op bent. Wat ga je doen om hier in de toekomst méér van te krijgen? De ambitie krijgt handen en voeten. En de deelnemers voelen zich stukje bij beetje méér betrokken bij het onderwerp, vanuit een gezamenlijke ambitie. Een ding is zeker, bij deze ene bijeenkomst zal het niet blijven. Zo zagen we een welzijnsmedewerker kaartjes uitwisselen met de directeur van een belangenorganisaties ter bevordering van psychische en sociale gezondheid. Een beleidsmedewerker maakte afspraken met de woningcorporatie om concreet te werken aan het voorkomen van uithuisplaatsing. De deelnemers willen aan de slag en samenwerkingsrelaties ontstaan!

Niets is zo frustrerend als een leuke bijeenkomst met veel energie, waar vervolgens geen acties op volgen

Of het nou gaat om het werken aan een inclusieve wijk, de ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers of ouderen, er zijn vaak meerdere organisaties, professionals en inwoners die hierin een rol hebben. Dat betekent samen werken of liever samen spelen! Met creatieve en speelse werkvormen kom je verder.

portretfoto Ilse Zwart

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Ilse Zwart-Olde