Nieuw: Participatiewiel Samenspel XXL

Live leren integraal te werken binnen een gemeente
Nieuws • 3 maart 2017

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt u snel inzicht in hoe u het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Vanuit het perspectief van de burger krijgt u als ambtenaar of bestuurder een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen.Speciaal voor gemeenten die participatie van hun burgers integraal willen aanpakken heeft Movisie de actiegame Participatiewiel Samenspel XXL ontwikkeld. Bestuurders, ambtenaren en professionals binnen gemeente spelen samen het spel op hun locatie. Deelnemers ontdekken met elkaar wat de kaders en mogelijkheden zijn om burgers te laten participeren en wie welke rol daarbij kan vervullen. Movisie ondersteunt en adviseert bij deze live game die plaatsvindt op een Participatiewiel van 6 bij 6 meter.

Voor het eerst live op 10 april in Harderwijk

Het Participatiewiel Samenspel XXL gaat voor het eerst ‘live’ op 10 april bij de gemeente Harderwijk en gaat daarna verder het land in. Onder begeleiding van Marjet van Houten en Charlotte Hanzon, participatie-  én veranderdeskundigen van Movisie spelen we het ‘spel’ dat elke speler de wereld van het sociaal domein van binnen uit laat beleven.  

Wat levert het Participatiewiel Samenspel XXL u op: 

  • Een beter inzicht in waar een integrale aanpak en verbinding mogelijk is, wat dat kan opleveren en wat daarvoor nodig is.
  • Een manier van integraal werken waarbij de individuele burger centraal staat.
  • Concrete aanknopingspunten om visie en beleid voor participatiebevordering verder te ontwikkelen.
  • Versterking van samenwerkingsmogelijkheden tussen alle betrokken partijen in uw gemeente.
  • Inzicht in wat er al wel of juist nog te weinig gebeurt op het gebied van participatie, gezien vanuit participatiedoelen van mensen zelf.

Ga naar het Participatiewiel

Marjet van Houten

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Marjet van Houten