Nieuwe interesse bij gemeenten voor Vliegwiel doe-democratie

Nieuws • 8 augustus 2017

Hoe kunnen gemeenten de representatieve democratie verbinden met de participatieve democratie? Deze vraag staat centraal in ‘Pionieren in participatieland’, een nieuw boek van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Berenschot. In dit boek, gericht op de Nederlandse burgemeesters, besteden de auteurs ruime aandacht aan het denkmodel ‘Vliegwiel van de doe-democratie’ dat Movisie in cocreatie ontwikkelde met verschillende maatschappelijke partners.  

Vliegwiel
Movisie is al jaren actief op het terrein van actief burgerschap en democratische vernieuwing, sociaal ondernemen en cliënten- en burgerparticipatie. Hoe ziet in de gemeentelijke democratie het lokaal samenspel van samen doen, denken en beslissen eruit? Om de veranderende verhoudingen tussen overheid en het maatschappelijk middenveld te verhelderen ontwikkelden we het ‘Vliegwiel van de doe-democratie’ als denkmodel en gaven handvatten voor het gebruik ervan.

Eric van Oosterhout, Burgemeester van Emmen:  '(…) voortreffelijke publicatie (…) [waarin] (…) alle facetten van het versterken van participatie aan bod [komen].'

In het boek Pionieren in participatieland verwijzen de auteurs verschillende keren naar dit model (op blz. 33, 59 en 163) en ook naar onze analyse van de Big Society. Over het vliegwiel publiceerde Movisie vanaf 2014 een serie artikelen waarin de verschillende onderdelen van het ‘Vliegwiel van de doe-democratie’ behandelden en ingingen op de energie en de botsingen die in de doe-democratie kunnen ontstaan.

Lees meer over het Vliegwiel van de doe-democratie:- Het vliegwiel van de doe-democratie: een introductie en uitleg over de raderen van het vliegwiel van doe-democratie.
- Doe-democratie in vijf modellen: welke stappen zijn van belang om tot een goed functionerend vliegwiel te komen?
- Van mee naar samen: samenwerken is het hart van de doe-democratie. Er is een fundamenteel verschil tussen 'mee' en 'samen', oftewel tussen participatie en samenwerking.

Pionieren in participeren

Participatie, of je het nu wilt of niet, je moet er als bestuurder mee aan de slag. Dat is de conclusie van een veertigtal gesprekken, dat Berenschot-onderzoekers Frederik van Dalfsen, Marijke Synhaeve en Elsemieke Hoet met tientallen burgemeesters hadden over de ontwikkelende participatiesamenleving. Hoe betrekken gemeentebesturen de inwoners bij ideeën- en besluitvorming? Waar laten gemeenten ontwikkelingen over aan burgers? En slagen gemeenten en betrokken burgers erin om van elkaar te leren en nieuwe stappen te zetten? Samen met een aantal wetenschappelijke reflecties levert dat in Pionieren in participatieland een beeld op van een levendige lokale democratie, waar zeker nog niet alles uitontwikkeld is.

Goed ontvangen

Het boek met veel dilemma’s, ervaringen en tips is goed ontvangen. In het tijdschrift Sociaal Bestek schrijft Eric van Oosterhout, Burgemeester van Emmen:  '(…) voortreffelijke publicatie (…) [waarin] (…) alle facetten van het versterken van participatie aan bod [komen].' Op de site van Binnenlands Bestuur geven de auteurs hun belangrijkste tips: 'VD: ‘Het belang van leren en bewust organiseren van participatie. Zorg dat je een systematiek organiseert en betrek de samenleving erbij. Dit is het goede moment, niks staat nog vast, dus kun je het mooi vormgeven.’ S: ‘En participatie is ook heel leuk: nieuwe ideeën opdoen en zien dat het werkt. We zeggen ook dat bestuurders zorgvuldig moeten omgaan met het onderwerp en er zelf over moeten nadenken. Dit is geen antwoordenboek, maar een praktijkboek met vele voorbeelden van wat wel en niet werkt bij collega-bestuurders.’

Mellouki-Cadat

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Mellouki Cadat