Onderzoek naar handhaving arbeidsverplichtingen

Inspectie SZW: klantmanagers hebben te grote mate van vrijheid
Nieuws • 11 september 2017

De Inspectie SZW heeft onderzocht of en zo ja in hoeverre de gemeenten in de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet de arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden hebben opgelegd en de naleving daarvan hebben gehandhaafd.

De Inspectie SZW komt op basis van het onderzoek tot de volgende conclusies:

Klantmanagers hebben een grote mate van vrijheid in de uitvoering. Hierdoor is er niet alleen tussen gemeenten sprake van verschillen bij de uitvoering, maar ook binnen gemeenten tussen verschillende klantmanagers. De Inspectie is van oordeel dat bovenstaande ertoe kan leiden dat de met de Participatiewet nagestreefde rechtsgelijkheid bij het handhaven van de arbeidsverplichtingen in het gedrang komt.

De Inspectie constateert afstand tussen wetgeving en uitvoeringspraktijk en vraagt zich af of deze afstand kan worden verkleind zonder daarbij ook de wetgeving nader te bezien

 

KLik hier om het onderzoek te downloaden

Marjet van Houten

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Marjet van Houten