Rijk moet regelgeving experimenten bijstand verduidelijken

Raad van State heeft advies uitgebracht
Nieuws • 9 maart 2017

De Raad van State stelt dat het Rijk gemeenten die willen experimenteren met bijverdienen in de bijstand niet op voorhand kan uitsluiten, omdat ze bijstandgerechtigden niet om een tegenprestatie vragen.

Onduidelijke voorwaarden

Om een experiment te mogen uitvoeren, moet een gemeente een verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ontwerpbesluit regelt dat de minister zo'n verzoek afwijst als de gemeente de Participatiewet 'niet in al haar facetten uitvoert'.

Het is de Raad van State niet duidelijk wat deze voorwaarde precies inhoudt.

de Participatiewet schrijft niet voor dat gemeenten in hun beleid altijd een tegenprestatie moeten verlangen van bijstandsgerechtigden

 

Lees het volledige advies

Mark Franken

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Mark Franken