Visie en professionals bepalen kwaliteit arbeidstoeleiding

Organisatievorm Werk & Inkomen niet doorslaggevend
Nieuws • 20 juni 2017

Wat werkt bevorderend in de toeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk? Hoe hangt dat samen met de manier waarop dat georganiseerd is? Om die vragen te beantwoorden deden Divosa en Movisie onderzoek naar de arbeidstoeleiding in vijf gemeenten.

Goede, succesvolle toeleiding naar werk lijkt niet afhankelijk van de vraag of dat centraal of in wijkteams is ondergebracht. Congruente keuzes in beleid, organisatie en ondersteuning en ruimte voor de professionals blijken belangrijker. Dat concluderen Divosa en Movisie op basis van dit vergelijkend onderzoek

 

Succesvolle gemeenten hebben een heldere visie, duidelijk beleid en ondersteunende regelgeving. Zij weten dit bovendien te vertalen in heldere kaders en richtlijnen, draagvlak op verschillende niveaus, de juiste faciliteiten, instrumenten en methodieken. Hierdoor ontstaat een solide basis om professionals meer ruimte en mandaat te geven.

 

Meer info en downloaden onderzoek

Marjet van Houten

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Marjet van Houten