woning

Werkatelier – beschermd én thuis wonen in de wijk

Zorg dat uw gemeente er klaar voor is in 2020!
Nieuws • 28 augustus 2017

Vanaf 2020 hebben alle gemeenten de verplichting invulling te geven aan beschermd wonen voor mensen die vanwege hun psychiatrische of psychosociale beperkingen niet zelfstandig kunnen wonen. Hiervoor is aandacht nodig voor de ondersteuning op de diverse levensgebieden. Heeft uw gemeente al een beeld wat mensen zelf willen en nodig hebben als het gaat om beschermd én thuis wonen in de wijk?Bekijk de flyer voor meer informatie

Movisie biedt u begeleiding bij het ontwikkelen van het lokale toekomstbeeld (outcome) in co-creatie met de betrokken partners in uw gemeente! Deelname is kosteloos, wel verwachten we dat u actief deelneemt aan twee bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1, datum en locatie in overleg

Het lokale projectteam (gemeente, aanbieders, cliënten en naasten) gaat onder begeleiding van Movisie aan de slag om een toekomstbeeld te formuleren en visualiseren. We stellen gezamenlijk vast wat het hoofddoel is voor beschermd en thuis wonen in uw gemeente in 2020.

Bijeenkomst 2, 16 november 2017

Welke interventies en tools kunt u inzetten om te werken aan het hoofddoel? Wat zijn voorbeelden uit andere gemeentes? Movisie biedt inspirerende voorbeelden, tips en zinvolle informatie. Samen met de andere deelnemende gemeenten wisselt u uit wat de eerste bijeenkomst heeft opgeleverd. U presenteert het hoofddoel dat in uw gemeente is geformuleerd en onderzoekt welke stappen u wilt ondernemen.

Wat levert het op?

Na de eerste bijeenkomst heeft u een concreet beeld van waar u met elkaar naar toe wilt en investeert u in het samenspel met de betrokken partners. De tweede bijeenkomst helpt u bij het realiseren van het hoofddoel aan de hand van concrete tools en voorbeelden.

Wat verwachten wij van u?

  • U nodigt uw eigen lokale projectteam uit en regelt een locatie voor de eerste bijeenkomst.
  • U neemt met (een deel van) het projectteam deel aan de bijeenkomst op 16 november 2017 in Utrecht.

Meer informatie en aanmelden

Meld uw projectteam aan vóór 29 september 2017 bij Eveline Even. Movisie biedt deze begeleiding kosteloos aan vijf gemeenten, wees er snel bij! Bekijk de flyer voor meer informatie.

portretfoto Ilse Zwart

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Ilse Zwart-Olde