Conferentie Empowerment, naar een sterke sociale basis!

Hoe kunnen kwetsbare mensen meedoen in hun wijk of dorp? Gemeenten zetten in op de versterking van de sociale basis, alle activiteiten van burgers en professionals die de sociale cohesie versterken. Maar dat gaat niet vanzelf!Om ook kwetsbare inwoners mee te laten doen moeten maatschappelijke belemmeringen worden weggenomen, ontplooiingskansen geboden en beperkingen serieus genomen. Gemeenten kunnen dit faciliteren. Empowerment biedt voor hen een beproefd handelingskader. Anders dan het op het individu gerichte eigen kracht of zelfredzaamheid, past empowerment uitstekend bij een collectieve aanpak.

Daarom organiseert Movisie op 10 november de conferentie: ‘Empowerment: naar een sterke sociale basis’ in het Muntgebouw te Utrecht. Bestuurders, beleidsmakers en alle andere partijen die bouwen aan dorpen en wijken gaan in gesprek over wat empowerment is en hoe het kan worden ingezet.

Meer informatie en aanmelden

Dit kunt u van de conferentie verwachten

Hoe kan lokaal beleid en bestuur bijdragen aan een sociale basis die is gestoeld op een empowerend denk- en handelingskader? Daarover gaat de conferentie van 10 november. Uw dagvoorzitter is Tanja Bubic.

  • Het plenair programma gaat van start met Jenny Boumans, die de ontstaansgeschiedenis, actuele waarden en werkzame elementen van empowerment zal schetsen.
  • Daarna geeft Anja Machielse een voorbeeld van empowerende lokale (beleids)praktijken bij zorg en ondersteuning aan eenzame ouderen.
  • Pieter Hilhorst, publicist, voormalig ombudsman en voormalig wethouder in Amsterdam schetst zijn ervaringen met een op empowerment geschoeide sociale basis.
  • Aansluitend is er een debat met (lokale) bestuurders. Goede voorbeelden, zoals zelfbeheer en kwartiermaken komen uitgebreid aan bod in interactieve workshops. Deelnemers ontvangen vooraf informatie over deze workshops.

Praktische informatie

Datum: 10 november 2017
Tijdstip: 10.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, Utrecht
Kosten: € 195; voor een dagdeel: € 150

Meer informatie en aanmelden