Jaarcongres Participatie en Herstel

Congres

Het congres richt zich dit jaar op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Bij kwetsbare mensen gaat het om een zeer diverse groep van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen. Soms ook met verslaving of met forensische problematiek.

Het werk in de wijk met deze kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding