Leerkring: Gemeenten en Vernieuwing in dagbesteding

Wilt u uw kennis vergroten over (nieuwe) vormen van dagbesteding? Weten welke ontwikkelingen en trends er landelijk op dit thema spelen? En wilt u meer inzicht in wat er allemaal mogelijk is binnen de Wmo en Participatiewet en waar eventuele knelpunten voor uw gemeente liggen? Kom dan naar de leerkring Vernieuwing in Dagbesteding op 23 november!Met deze leerkring doet u nieuwe kennis en inspiratie op voor uw gemeente en wisselt u ervaringen uit met collega’s. De leerkring is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij dagbesteding in hun gemeente.

Wij bieden u deze leerkring gratis aan dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS.

Hoe ziet de leerkring er uit?

De leerkring Vernieuwing in dagbesteding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Trends en ontwikkelingen in dagbesteding: inleiding door kennisinstituut Movisie.
  • Korte presentaties door enkele initiatiefnemers en gemeente over vernieuwing in dagbesteding.
  • Inspiratietafels waarbij we kennis en ervaringen uitwisselen.

We schetsen de landelijke ontwikkelingen die er zijn als onderdeel van de transitiebeweging, de trends in dagbesteding en de knelpunten. Daarbij is ook aandacht voor wet- en regelgeving in Wmo en Participatiewet. We sluiten af met een borrel.

Alle deelnemers ontvangen na afloop de publicatie van Movisie: Vernieuwing in dagbesteding, 45 projecten.

Praktische informatie

De leerkring Gemeenten en Vernieuwing in dagbesteding vindt plaats op donderdag 23 november bij Samen in Zeist. Er is ruimte voor 25-30 deelnemers. We starten om 13.15 uur met inloop en een broodje. Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk 16 november aanmelden bij Judith van Leeuwen. Vermeld bij uw aanmelding svp of u gebruik wilt maken van de broodjesservice bij aanvang.