Achtergrond en cijfers

Participeren in de samenleving kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via werk, opleiding, vrijwilligerswerk, activiteiten in de buurt, op school of bij verenigingen. Maar er zijn ook groepen mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen.

Cijfers

Wie zijn deze mensen? Om welke aantallen gaat het? De belangrijkste feiten en cijfers op een rij.

Naar cijfers

Wetgeving

Om mensen naar vermogen mee te laten doen in de samenleving zijn twee wetten van belang: de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Naar wetgeving

Mogelijkheden

Voor mensen die onder de participatiewet of wmo vallen, zijn er verschillende mogelijkheden.

Mogelijkheden