Actuele vraagstukken

Een aantal vraagstukken rondom participatie is voor gemeenten enorm actueel en verdient daarom extra aandacht. Bijvoorbeeld de thematiek rondom armoede en schulden, de participatie van vluchtelingen, de start van experimenten rondom het basisinkomen en de vernieuwing in de dagbesteding. 

Armoede en schulden

Armoede en schulden gaan vaak samen met fysieke en psychische gezondheidsproblemen zoals stress, depressies en chronische aandoeningen. Door schaamte wordt het zelfvertrouwen aangetast. Het is vaak een neerwaartse spiraal. Zo belemmeren armoede en schulden het meedoen aan de samenleving. Belangrijk dus om hier als gemeente mee aan de slag te gaan. 

Meer over armoede en schulden

Vluchtelingen

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor de ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsstatus bij het vinden van werk. Op basis van onderzoek krijgt u aanbevelingen hoe u statushouders ondersteunt, niet alleen bij het vinden van (betaald) werk maar ook bij het meedoen in bredere zin.

Meer over vluchtelingen

Experimenten in de bijstand (basisinkomen)

In september 2016 besloot de regering om experimenten met een ‘regelarme’ bijstand op beperkte schaal en onder strikte voorwaarden mogelijk te maken. Movisie geeft een beknopt overzicht van de doelstellingen, voorwaarden en regels van het Ontwerpbesluit experimenten Participatiewet. Movisie houdt de stand van zaken bij.

Meer over experimenten in de bijstand