Doelen formuleren

Nu u het aanbod en de behoeften in kaart heeft, kunt u op zoek naar de ideale match en de doelen voor het beleid formuleren. Om goed te kunnen sturen, moet je weten waarop je wilt sturen. Steeds meer gemeenten komen tot de conclusie dat sturen op vooraf gestelde doelen belangrijk is. Wat is de door u gewenste outcome? Waar ligt uw maatschappelijk opgave? En hoe meet u of u op de goede weg bent? Wat betekent een outcomegerichte manier van werken voor uw beleid? Movisie helpt u graag antwoorden te formuleren op deze vragen en te werken aan een duurzaam en integraal beleid.

Het formuleren van outcome-indicatoren helpt gemeenten inzicht te krijgen in het effect van het participatieaanbod. Op basis van het toekomstbeeld stellen betrokken partijen met elkaar vast wat er nodig is. Movisie heeft de afgelopen jaren diverse gemeenten begeleid bij meer outcomegericht werken. Daarbij kan uitgegaan worden van een van deze ambities:

  • U wilt een gedeeld toekomstbeeld met aanbieders vaststellen over wat het maatschappelijk effect van het particpatiebeleid zou moeten zijn (outcome).
  • U wilt zicht op het maatschappelijk effect van uw beleid.
  • U wilt graag een effectief en duurzaam lokaal beleid neerzetten.
  • U wilt meer en beter zicht op de wensen van de mensen in uw gemeente. Daarbij wilt u weten of u er als gemeente samen met lokale partners erin slaagt de ondersteuning op een goede manier in te richten.

De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van participatie bevorderen en veranderingsprocessen. Zij weten wat werkt én kennen de praktijk. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie.