Integraal beleid ontwikkelen

Om participatie te stimuleren is een integrale blik vanuit diverse beleidsterreinen nodig. Het Participatiewiel van Movisie helpt beleidsmakers hierbij.

Met behulp van het Participatiewiel kunnen beleidsmakers werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het wiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door daar ook daadwerkelijk gebruik van te maken, is er meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Zet het Participatiewiel in