Inventarisatie aanbod

Belangrijk is om zicht te krijgen in de manieren, activiteiten en instrumenten die nu al worden ingezet in uw gemeente. Daardoor krijgt u zicht op duurzame participatiemogelijkheden. Doel van het inzichtelijk brengen van vraag en aanbod is het maken van een match tussen alle betrokkenen in het participatieproces.De diensten en voorzieningen voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt beginnen niet bij nul. U heeft al documentatie waaruit u kunt opmaken welk aanbod er reeds is: van beleidsnota’s en subsidiecontracten tot websites. Hiermee krijgt u een grofmazig beeld van vooral de bestaande vormen van ondersteuning.

Bij het inventariseren van het aanbod kunt u als gemeente op verschillende manieren te werk gaan. Zo kan gestart worden met het verkennen van ervaringen over wat werkt. Dat kan door het afnemen van telefonische interviews met stakeholders. Inzicht in de ambities van instellingen en bedrijven is ook een belangrijk aspect. Wat doen zij als het gaat om het realiseren van duurzame participatiemogelijkheden voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Het ophalen van goede voorbeelden en inspirerende verhalen helpt om zicht te krijgen op het huidige aanbod.

Inzicht krijgen in het participatieaanbod en de participatiemogelijkheden maakt duidelijk wat er op dit moment in uw gemeente wordt aangeboden. Daarbij kunt u denken aan:

  • Inzicht in manieren om dagactiviteiten op een vernieuwende manier te organiseren.
  • Inzicht in wat er nodig is om duurzaam een toename van participatie te realiseren en te werken aan een inclusieve samenleving. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie zelf als bij werkgevers.