Inventarisatie behoefte

Minstens zo belangrijk als een overzicht van het bestaande aanbod is het kaart brengen van de behoefte. Centraal staat de vraag hoe u als gemeente mensen, die een afstand hebben of ervaren tot de arbeidsmarkt, ondersteunt en stimuleert. Om een goede match tussen alle betrokkenen in het participatieproces te kunnen maken is het nodig dat u als gemeente zicht krijgt op de behoefte.

Om zicht te krijgen op de behoefte, zult u als gemeente niet vanuit het aanbod en dus ook niet vanuit het systeem moeten denken. Sluit aan bij de vragen, wensen en behoeften van de doelgroep en durf (met hen) te dromen.

Hoe brengt u de behoeften van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld?

  • Zoek de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op
  • Vraag naar hun wensen, vragen, dromen door middel van een focusgroep, interview of enquête
  • Koppel de resultaten van het onderzoek terug en evalueer met hen
  • Betrek ze bij de beleidvorming, geef ze een stem