Monitoring

Cijfers, maar ook ervaringen en verhalen zijn belangrijke input om het beleid te kunnen monitoren. Op deze pagina leggen we uit hoe u de monitoring op kunt zetten en welke elementen u hierbij meeneemt.

Raadpleeg cijfers en monitoringsgegevens

  • Algemene cijfers over mantelzorg worden gepubliceerd door het SCP en worden mogelijk lokaal opgevraagd voor de gezondheidsmonitor van de gemeente.
  • U kunt een vraag stellen in de ‘vrije ruimte’ van de gezondheidsmonitor. Zorg dat deze vraag iets zegt over de outcome die de gemeente wil bereiken en die samen met aanbieders, zorgvragers en mantelzorgers is geformuleerd.
  • Denk ook aan de informatie die zorgaanbieders verzamelen. Bijvoorbeeld het verplichte klanttevredenheidsonderzoek, of informatie die zij verzamelen ter verantwoording aan zorgverzekeraars. Wellicht is het ook mogelijk om bij het verzamelen van deze data vragen toe te voegen.
  • Op waarstaatjegemeente.nl worden verzamelde data over elke gemeente gepresenteerd.

Neem vragen op in cliëntervaringsonderzoek

Vanuit de Wmo en de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht om onderzoek te doen naar de cliëntervaring. Hiermee kan gemonitord worden hoe mensen die zorg ontvangen deze zorg ervaren, en of deze effect heeft op hun kwaliteit van leven.