Aan de slag

Sinds 2013 heeft de rijksoverheid de participatiesamenleving omarmd. Iedereen moet naar vermogen meedoen, ook in uw gemeente. Movisie biedt u de basis om tot een samenhangend beleid te komen, waarin de mens centraal staat.Er zijn belangrijke redenen om de burgers in uw gemeente mee te laten doen:

  • Betere gezondheid voor de inwoners van uw gemeente: In de participatiesamenleving zet iedere burger juist zijn of haar eigen kracht in en kan naar vermogen meedoen aan de samenleving. Door een bijdrage te leveren aan de samenleving ondergaan kwetsbare burgers een positieve impuls in zowel de ervaren als de feitelijke gezondheid.
  • Leefwereld in plaats van systeemwereld: De participatiesamenleving richt zich op de leefwereld van (actieve) burgers. Niet het systeem, de procedures of controle staat centraal, maar het draait om andere begrippen: kleinschalig, informeel, praktisch.
  • Financieel voordeel: Informele arrangementen, gedragen door het enthousiasme van burgers, kunnen besparingen opleveren ten opzichte van formele door beroepskrachten uitgevoerde arrangementen. Door mee te doen, kunnen burgers zelfredzaam worden waardoor een uitkering op termijn niet meer nodig is.
Verhalen met impact: het verhaal van Karin Ze biedt hulp aan mensen die zelf geen hulp vragen of kúnnen vragen. Bemoeizorg heet dat. Karin Kop van welzijnsorganisatie Minters noemt het een prachtige maar soms moeilijke baan. Ze volgt daarom sinds twee jaar intervisietraining bij Movisie. In dit interview vertelt ze over de impact van de training op haarzelf en op haar cliënten.

Hoe zet u het participatiebeleid op? Op dit gedeelte van deze website leest u meer over het doel participatie bevorderen en hoe Movisie u daarbij helpt.

Achtergrond en cijfers

Welke groepen burgers hebben ondersteuning nodig om mee te kunnen doen? Movisie geeft landelijke cijfers over kwetsbare burgers. Als gemeente bent u gebonden aan wettelijke kaders als de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hoe maakt u beleid dat daarop aansluit?

Bekijk achtergrond en cijfers

Beleid ontwikkelen

Gemeenten hebben een toenemende verantwoordelijkheid bij het vergroten van de participatie van hun inwoners. Hoe geeft u vorm aan een beleid dat betaalbaar is en impact heeft? Waarbij gekeken wordt naar een integrale aanpak? Van belang is dat u eerst het huidige aanbod in kaart brengt. Vervolgens inventariseert de behoeften en wensen. Daarna formuleert u doelen om uw beleid vorm te geven.

Bekijk beleid ontwikkelen

Beleid uitvoeren

Hoe stelt u als beleidsmaker de leefwereld van uw burgers centraal en redeneert u niet in eerste plaats vanuit wetten en regels? Movisie ontwikkelde hiervoor het Participatiewiel. Dit veelgebruikte en gewaardeerde instrument is een leidraad voor integrale participatiebevordering.

Bekijk beleid uitvoeren

Actuele vraagstukken

Een aantal vraagstukken is nu voor gemeenten erg actueel en verdient daarom extra aandacht. Bijvoorbeeld de thematiek rondom armoede en schulden, de participatie van vluchtelingen, de start van experimenten rondom het basisinkomen en de vernieuwing in de dagbesteding.

Bekijk actuele vraagstukken