Vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Het merendeel van de vluchtelingen blijkt echter niet direct bemiddelbaar naar werk. Hoe ondersteunt u deze statushouders? Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht onder alle Nederlandse gemeenten wat de knelpunten en kansen zijn voor vluchtelingen bij het vinden van werk. In het onderzoek worden vier aanbevelingen geformuleerd: 

1. Bepaal per groep wat er nodig is

Laat geen tijd verloren gaan met wachten tot de verplichte inburgering is afgerond. Start snel met een intensieve en integrale aanpak en zoek daarvoor samenwerking met onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van duale trajecten: het gelijktijdig inzetten van bijvoorbeeld inburgering en vrijwilligerswerk, of het volgen van een opleiding en werk.

2. Creëer werk(ervarings)plaatsen

Ga met werkgevers in gesprek om te inventariseren wat zij nodig hebben om statushouders werk te bieden. Durf als gemeente hiermee te experimenteren. Onderzoek hoe u bedrijven over de streep kunt trekken en faciliteer ontmoetingen tussen werkgevers zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen.

3. Zie het leren van de Nederlandse taal als onderdeel van het traject naar werk

Een van belangrijkste knelpunt voor de participatiekansen is het gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid. Taal leer je natuurlijk het beste in de praktijk. Laat vluchtelingen daarom in een praktische setting de Nederlandse taal beter leren, bijvoorbeeld via een opleiding of stage.

4. Leer van ervaringen van andere gemeenten

Meer dan de helft van de gemeenten is al bezig met het ontwikkelen van plannen om vluchtelingen aan het werk te krijgen. Hoewel de lokale context vraagt om een lokale aanpak, kunnen gemeenten veel leren van elkaars ervaringen.

Meer weten?

De SER geeft in de signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen ook een aantal aandachtspunten voor een succesvolle ondersteuning van vluchtelingen. Hetzelfde geldt voor deze factsheet van de VNG. Deze laatste geeft ook informatie over wat er reeds gebeurt in het asielzoekerscentrum voordat statushouders in een gemeente komen wonen. Daarmee komt u te weten welke informatie en mogelijkheden ze al hebben ontvangen op het gebied van bijvoorbeeld inburgering, onderwijs, waardevolle wachttijd en de Participatiewet.

Interventiewijzer

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een interventiewijzer om de participatie van statushouders te bevorderen samengesteld. De interventies en praktijkvoorbeelden zijn ingedeeld volgens het Participatiewiel van Movisie waarin de leefwereld van mensen centraal staat.

Magazine over vluchtelingen en werk

Voor werkgevers biedt het Magazine Doen! inspiratie en informatie over het in dienst nemen van een vluchteling. Het magazine is een initiatief van het programma K!X Works van Movisie, dat jonge vluchtelingen en nieuwkomers intensief begeleidt op weg naar een opleiding, stage of baan.