Advies

De interventie Gouden Mannen is gericht op het doorbreken van het sociaal isolement van 50+-manne

Publicaties & Infographics

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen.

Alle producten afkomstig uit doel:

Adviestrajecten

De interventie Gouden Mannen is gericht op het doorbreken van het sociaal isolement van 50+-mannen in Amsterdam. De interventie omvat een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress.
movisie-outcome
Om goed te kunnen sturen, zult u als gemeente willen weten waarop u kunt sturen. Waar ligt de maatschappelijke opgave? Wat is de door u gewenste outcome? En hoe meet u of u op de goede weg bent?

Trainingen & Educatie

De transformatie is nog in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken krijgen een nieuwe invulling. De kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen.
Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering.

Publicaties & Infographics

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Hoe bied je een welkome plek voor iedereen?
Participatiewet en Wmo
Movisie onderzocht de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo 2015. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe beide wetten zich - twee jaar na de decentralisaties - verhouden.
Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vindt u een beschrijving van 45 innovatieve projecten.

Interventies

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) richt zich op mensen met langdurige beperkingen.
Met een Erkenning Verworven Competenties (EVC-A) krijgen vrijwilligers inzicht in en erkenning voor de competenties die zij hebben opgedaan.