Producten

Advies

De interventie Gouden Mannen is gericht op het doorbreken van het sociaal isolement van 50+-mannen in Amsterdam. De interventie omvat een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress.

Om goed te kunnen sturen, zult u als gemeente willen weten waarop u kunt sturen. Waar ligt de maatschappelijke opgave? Wat is de door u gewenste outcome? En hoe meet u of u op de goede weg bent?

Met het traject ‘Op zoek naar vernieuwende vormen van dagbesteding’ nemen adviseurs van Movisie u mee u in de bestaande kennis en ervaring op het gebied van dagbesteding.

Ook in uw gemeente moet iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen. Movisie helpt u om tot een samenhangend beleid te komen, waarin de mens centraal staat.