Producten

Interventies

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) richt zich op mensen met langdurige beperkingen.

Met een Erkenning Verworven Competenties (EVC-A) krijgen vrijwilligers inzicht in en erkenning voor de competenties die zij hebben opgedaan.