Producten

Publicaties & Infographics

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun burgers te ondersteunen. Dat geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Hoe bied je een welkome plek voor iedereen?

Movisie onderzocht de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo 2015. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe beide wetten zich - twee jaar na de decentralisaties - verhouden.

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vindt u een beschrijving van 45 innovatieve projecten.

Begin 2016 heeft Movisie in opdracht van het ministerie van VWS het beleid van gemeenten rondom dagbesteding van tien kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten geïnventariseerd.

Tegenwoordig willen we dat mensen met een arbeidshandicap zo veel mogelijk meedoen en ‘niet voor spek en bonen’. Dat betekent ook: een vorm van werk, liefst bij gewone bedrijven.

De laatste jaren neemt in Nederland het aantal huishoudens met schulden toe. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of een schuldhulpverleningstraject.