Producten

Trainingen & educatie

De transformatie is nog in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken krijgen een nieuwe invulling. De kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen.

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering.