Praktijkvoorbeeldenparade

Lever voor 15 april uw praktijvoorbeeld aan voor de PraktijkVoorbeeldenParade

Nieuws • 5 april 2018

In het najaar van 2018 organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het Sociaal Domein.

  • Wat lukt wel en wat lukt niet?
  • Welke innovaties zijn succesvol?
  • Wat maken we waar?
  • Hoe maken we het waar?
  • En bovenal: wat merken inwoners ervan?

De PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein is voor en door gemeenten. Het programma moet dan ook door gemeenten worden ingevuld. Om deze invulling te organiseren doen we een oproep aan gemeenten om hun praktijkvoorbeeld en presentatievorm aan te leveren. Uit de inzendingen wordt door een selectiecommissie een keuze gemaakt.

Data en locaties

  • Maandag 24 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.
  • Maandag 1 oktober 2018 in het Evoluon in Eindhoven.
  • Maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

 

Meer informatie over de PraktijkVoorbeeldenParade