Congres: Grip op resultaten in het sociaal domein

Hoe effectief is het sociaal beleid in uw gemeente? Welke resultaten heeft u bereikt, en waren dat ook de resultaten die u voor ogen stonden? Geeft het Rijk u voldoende (financiële) speelruimte om het sociaal domein in uw gemeente naar eigen inzicht in te richten? Op die vragen krijgt u een antwoord tijdens het congres Grip op resultaten in het sociaal domein op 9 november.U maakt kennis met verschillende vormen van outcomegericht werken in het sociaal domein, hoe u burgerbetrokkenheid vorm kunt geven en deel kunt laten uitmaken van het beleid, hoe cyclisch denken een bepalende rol kan spelen in het toewijzen van Wmo-voorzieningen, en hoe in Lelystad de dagbesteding wordt aanbesteed via populatiebekostiging en hoe lokale samenwerking tot betere resultaten in informele zorg leidt.

Meer informatie en aanmelden

Programma

09.30 - Ontvangst
10.00 – Welkom, Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur
10.15 – Financiële armslag voor sociale slagkracht – Arno Visser, Algemene Rekenkamer
10.45 – Het belang van doelmatigheid en de valkuilen, Raymond Gradus, Vrije Universiteit

11.15 -  Pauze

11.45 – Sturen op resultaten in het sociaal domein  – Brenda de Zeeuw, KING
12.15 – Outcome: wordt de inwoner er beter van? – Karin Sok, Movisie

12.45 – Lunch

13.45 – Best Practice: Drie jaar Populatiebekostiging in de dagbesteding in Lelystad
14.15 – Best Practice: Outcome gericht werken met informele zorg
14.45 – Koffie op weg naar de deelsessies
15.00 – Deelsessies - 1e ronde
16.00 - Deelsessies - 2e ronde

17.00 – Netwerkborrel

Praktische informatie

Movisie is kennispartner bij het congres Grip op resultaten in het sociaal domein van Binnenlands Bestuur dat plaatsvindt op donderdag 9 november in congrescentrum Van der Valk Hotel in Veenendaal. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met BMC, Hot ITem, en Schulinck.

Meer informatie en aanmelden