Webinar voor gemeenten: Doen wat werkt – Hoe stuurt u gericht op resultaat

Hoe pakt u als gemeente een maatschappelijk probleem als eenzaamheid effectief aan? Meld u aan voor het gratis toegankelijk webinar op 25 januari 2018 van 12.00 tot 12.45 uur. Het webinar is bedoeld voor beleidsmedewerkers, accounthouders en inkopers bij gemeenten die willen sturen op ‘doen wat werkt’.Movisie heeft een reeks van drie artikelen gepubliceerd over hoe gemeenten pionieren met het sturen op kwaliteit en maatschappelijk resultaat. En hoe zij daarbij onderbouwd met kennis over wat effectief is te werk gaan.

In Amsterdam werkt een projectgroep momenteel aan een innovatief plan voor een duurzaam effectieve aanpak van eenzaamheid. Projectmanager Marijke Andeweg geeft in het eerste artikel aan dat gemeenten nog te sterk gericht zijn op het aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden (output) en te weinig op de effecten daarvan (outcome).

In het tweede artikel laat projectleider Ursula Prinsen zien hoe in Nijmegen een positief klimaat rond seksuele diversiteit op scholen wordt gecreëerd ondersteund door bijna tachtig interventies.

In het derde artikel vertellen Eiskje Clason, beleidsadviseur Jeugd en Denis Wiering, programmamanager jeugdbeleid in Rotterdam hoe zij streven naar de inzet van meer jeugdinterventies die bewezen effectief zijn.

Ook graag sturen op 'doen wat werkt'? Meld u aan voor het webinar.Aanmelden

Waarom dit webinar?

Om maatschappelijke vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen en kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen kunnen gemeenten zich onder andere richten op het belang dat sociale professionals doen wat werkt. Veel gemeenten zoeken daarom naar manieren om hierover het gesprek aan te gaan. Ofwel: hoe stimuleer je als gemeente dat aanbieders meer gebruik maken van bestaande kennis over wat werkt in de aanpak van specifieke maatschappelijke vraagstukken? Hoe kun je als gemeente sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de aangeboden activiteiten en projecten van het sociaal werk?

Wat leert u als deelnemer?

  • U krijgt inzicht in hoe je als gemeente kunt sturen op doen wat werkt, en outcomegericht kunt werken. Daarnaast leer hoe je kunt sturen op de effectiviteit van ingekochte activiteiten, projecten en interventies.
  • U krijgt een kijkje in de keuken van gemeenten die pionieren met sturen op doen wat werkt.

Wat kent en kunt u aan het eind van het webinar?

  • U heeft kennis gemaakt met het kwaliteitskompas waarmee je als gemeente gezamenlijk met andere partijen een maatschappelijk resultaat kunt formuleren vertaald naar concrete outcome-criteria.
  • U weet hoe een gemeente kan stimuleren dat aanbieders van activiteiten, projecten en interventies, meer gebruik maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis over wat werkt in de aanpak van specifieke maatschappelijke vraagstukken.
  • U weet hoe een gemeente kan stimuleren om aan de kwaliteit en effectiviteit van hun activiteiten, projecten, interventies te werken.
  • U weet hoe andere gemeenten aan het pionieren zijn met sturen op doen wat werkt/effectiviteit en wat dit hen oplevert.

Meer weten over sturen op kwaliteit? Bekijk het Kwaliteitscompas, de InstrumentWijzer of lees Op weg naar outcomegericht werken.