Cijfers

De decentralisaties in het sociaal domein hebben gezorgd voor een verdubbeling van het beschikbare  budget voor gemeenten per inwoner. In totaal is er met huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdzorg en participatiewet zo’n € 15 miljard per jaar gemoeid. Per inwoner is dat ongeveer € 1000. De totale inkopen van een gemeente waren voor de decentralisaties ongeveer € 1000 per inwoner per jaar. Daar is nu sinds 2015 een zelfde bedrag aan toegevoegd, zodat gemeenten ongeveer € 2000 per inwoner per jaar te besteden hebben. Daarmee is duidelijk dat het sociaal domein de hoofdtaak van de gemeente is.