Aan de slag

Met de komst van de transformatie in het sociaal domein zoekt u naar andere manieren van werken en denken, waarin de burger en het gewenste maatschappelijke effect centraal staan. Uw gemeente heeft als taak om (kwetsbare) mensen in de samenleving te ondersteunen. Deze route helpt u op weg met outcomegericht werken en daarmee te sturen op kwaliteit.

Om goed te kunnen sturen, moet je weten waarop je wilt sturen. Steeds meer gemeenten komen tot deze conclusie. Outcome is de gewenste verandering of de maatschappelijke ambitie, van gemeenten, ondersteunende organisaties en inwoners. U kunt daarbij denken aan het vergroten van de eigen kracht, minder eenzaamheid of het organiseren van zorg dichter bij de burger.

Er zijn allerlei andere factoren van invloed op het behalen van de maatschappelijke ambitie naast de eigen beleidsambities

Als beleidsmedewerker of wethouder heeft u het meest direct invloed op deze outcome via formele en informele organisaties die u subsidieert of waarvan u diensten inkoopt. Deze organisaties leveren met hun activiteiten een belangrijke bijdrage aan de gewenste outcome. Verder zijn er allerlei andere factoren van invloed op het behalen van de maatschappelijke ambitie naast de eigen beleidsambities. Denk aan de komst van asielzoekers, werkloosheidsontwikkeling of financiering van de zorg.

In deze beleidsroute komt aan bod:

Achtergrond en cijfers

Wat is er nodig om te kunnen sturen op kwaliteit? Wat verstaan we eigenlijk onder kwaliteit? En hoe kunnen we kwaliteit meten? De meest actuele wetgeving en cijfers vatten we voor u samen.

Bekijk achtergrond en cijfers

Beleid ontwikkelen

Om goed te kunnen sturen in het sociaal domein is zicht nodig op welke maatschappelijke effecten inwoners willen bereiken. Movisie ontwikkelt met gemeenten indicatoren die inzicht of de gestelde doelen gerealiseerd worden. In drie stappen creëert een gemeente zo beleid.

Bekijk beleid ontwikkelen

Beleid uitvoeren

Sturen op maatschappelijk effect: hoe gaan we dit met elkaar realiseren? Een gemeente heeft verschillende instrumenten in handen om te kunnen sturen op kwaliteit en de samenhang tussen activiteiten en de gewenste effecten. Lees meer over deze instrumenten.

Bekijk beleid uitvoeren

Evalueren en monitoren

Is uw beleid effectief? Is de inwoner er beter van geworden? Movisie helpt gemeenten om dit in kaart te brengen via outcome-indicatoren. Hiermee meet u of uw beleid het gewenste effect sorteert.

Bekijk evalueren en monitoren